“A witless generation?” - Generácia Sociálnych Sietí


            Sociálne siete sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších prostriedkov komunikácie. Výnimkou nie sú ani mladí ľudia, ktorí sa rodia už do takzvanej “online” generácie a sú hlavnými užívateľmi internetovej komunikácie. Nová generácia využíva internet a sociálne siete nonstop. Mladí ľudia na ne dávajú všetko, či ide o ranné vstávanie alebo najintímnejšie záležitosti. Súkromie sa vytráca a nahrádza ho lacné sociálne vyžitie na internete. Mnohé organizácie varujú pred prehnaným využívaním sociálnych sietí a upozorňujú rodičov, aby strážili svoje deti pred negatívnym vplyvom internetu. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry varuje pred rôznymi negatívnymi dôsledkami sociálnych sietí pre deti a mladých ľudí. Zároveň tvrdí, že sociálne siete môžu mať aj možné pozitíva (http://www.aacap.org/, 2017). Pri negatívach je však táto organizácia veľmi presná, avšak pozitíva už tak jasne nestanovuje a hovorí len o možných pozitívach, čiže aj tie sa môžu nakoniec ukázať ako triviálne alebo nesprávne. Mnoho rôznych autorov hovorí, že aj tie vymenované pozitíva, ako vytváranie nových sociálnych kontaktov, či lepšia komunikácia s druhými ľuďmi v skutočnosti nie sú tak dobré ako sa môžu na prvý pohľad javiť.

            Nemecký psychológ a filozof Manfred Spitzer napísal dve knihy (Kybernemoc, Digitální demence), kde varuje pred následkami „online“ sveta na dnešnú mládež. Spitzer argumentuje, že internet má jeden tragický dôsledok na človeka a tým je nárast klamania. V osobnej komunikácia toľko neklameme, avšak internet je „iný svet“ (Spitzer, 2017, s. 102).  Klamanie sa stáva pre novú generáciu každodenným chlebom. Takéto správanie bude mať katastrofálne následky pre náš život. Predstava, že nikdy neviete, či niekto hovorí pravdu je desivá. Predstavte si, že človek bude považovať klamania za bežnú súčasť konverzácie a vy vlastne nemôžete veriť, čo vám ten druhý tvrdí. Môžeme fungovať v spoločnosti, kde je pravda vzácnosťou? Môžeme si len predstaviť, aká generácia vyrastie v prostredí klamstva.

            Spitzer ďalej varuje pred anonymitou na sociálnej sieti a stratou sociálnych schopností. Tvrdí, že mladí ľudia nepoznajú hranicu správania sa vo vzťahoch, menej si vytvárajú skutočné vzťahy a teda ich poznanie je obmedzené (Spitzer, 2017, s. 117). Mladí ľudia teda vymieňajú reálny svet za internetovú realitu, kde vzťahy medzi ľuďmi strácajú na kvalite. V našom živote sú sociálne vzťahy samozrejmosťou, a nie je možné sa vyhnúť kontaktu s druhými ľuďmi. Generácia, ktorá je ochudobnená o schopnosť vytvárať si kvalitné a dlhotrvácne vzťahy, má v živote obrovskú nevýhodu, pretože celý život je zameraný na kooperáciu a komunikáciu s druhými. Spitzer upozorňuje na zvýšené riziko depresie pri využívaní sociálnych sietí. Hovorí, že strata reálnych kontaktov s druhými je faktor, ktorý umocňuje stres, a ten je kľúčovým faktorom k vzniku depresie. Podobne aj rôzne iné štúdie ukázali, že internet a sociálne siete nás robia nešťastnými a depresívnymi (Spitzer, 2016, s. 258). Generácia mladých ľudí má pred sebou veľké výzvy, ktorým musí čeliť. Problémom však zostáva fakt, že súčasnosť zabúda na mnohé z týchto rizík a nevenuje im dostatočnú pozornosť. Mnohé firmy, či svetové organizácie sa snažia implementovať techniku a internet do vzdelávania mladých, no zabúdajú na fakt, že okrem týchto negatív, budú vznikať aj mnohé ďalšie. Nechceme povedať, že technika a internet neprináša žiadne pozitíva pre náš život, ide o to, že každý prostriedok treba správne využívať. Nesmieme sa stať závislými na určitom prostriedku, pretože ten nám potom bude určovať smerovanie nášho života.

            Čo nás teda čaká? Súčasné smerovanie nevyzerá ružovo. Deti a mladí ľudia využívajú internet a sociálne siete čoraz viac. Trávia na ňom veľké množstvo času a využívanie techniky sa pre nich stáva „potrebou“. Vzniká tu teda závislosť, ktorú už nevieme kontrolovať a stávame sa otrokmi vlastných prostriedkov. Spitzer vo svojich knihách varuje pred závislosťou na technike, internete a sociálnych sieťach (Spitzer, 2016, 72-100). Závislosť nie je jednoduché liečiť a zbaviť sa jej úplne trvá veľmi dlho. Desivou skutočnosťou zostáva, že túto závislosť pestujeme na našich deťoch a mladých ľuďoch. Nie je správne aby sme pokračovali v tomto trende a ohrozovali mentálne zdravie mladých ľudí. Musíme s tým niečo spraviť.

Autor: Mgr. Lukáš Siegel

Zdroje:
1. Social Networking and Children. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Získané 15. 2. 2018 z https://www.aacap.org/aacap/families_and_youth/facts_for_families/FFF-Guide/Children-and-Social-Networking-100.aspx
2. Spitzer, M.: digitální demence. 2017. Brno: Host – vydavatelství
3. Spitzer, M.: kybernemoc!. 2016. Brno: Host – vydavatelství 

Komentáre