Special Case: Melanie Gaydos

Svet umenia, dizajnu a módy sa vznáša na širokých krídlach módnych trendov. Tieto krídla kĺžu na vetre neustálych premien. V súčasnosti začína byť svet módy priaznivo naklonený modelom a modelkám s neštandardným vzhľadom. Ak hovoríme o vzhľade, máme na mysli samozrejme telesný vzhľad človeka. Na ten reflektujeme najčastejšie. Porovnávame samých seba s ostatnými. A rovnako sa porovnávame s ideálom, ktorý máme my sami v sebe (súbor individuálnych preferencií a kvalít, osobná predstava o ideálnej telesnosti, a.i.), plus zo všeobecným ideálom, ktorý je momentálne aktuálny (dominantný módny smer, reflexia na módne trendy, a.i.). Prienik týchto faktorov pomáha dotvárať náš osobný vkus. Isteže, náš vkus nevytvára iba jedna komparácia, ale súbor všetkých našich estetických skúseností. A neustále tento súbor dopĺňame o nové a nové estetické skúsenosti. Volne by sme mohli povedať, že neustále vkladáme nové dáta do našej estetickej schémy.

Zdroj:https://galoremag.com/girlcult-melanie-gaydos-fashion-femininity/

Estetickú skúsenosť nám v súčasnosti zaujímavým spôsobom obohacujú telesne neštandardní modeli a modelky, ktorí sa stávajú tvárami a reprezentantmi nastupujúcej módnej vlny. Práve takou tvárou je aj modelka Melanie Gaydos.  
Melanie má vrodenú genetickú poruchu, ktorá zabraňuje kostiam, vlasom, nechtom a zubom vo vývine. Absencia rastu sa najviditeľnejšie prejavuje na telesnej deformácii. Melanie navyše trpí prehrievaním organizmu, pretože jej telo nemá schopnosť potiť sa, a tak prirodzene regulovať telesnú teplotu. Venovať sa teda fyzicky záťažovým aktivitám (fyzickej práci a športu) a dlhšiemu pobytu vonku (pre slnečné žiarenie) je v jej prípade značne obmedzené. Aby bol sumár tvrdého dopadu tejto genetickej poruchy úplný, nesmieme zabudnúť na Melaninu zníženú schopnosť vidieť (defektný rast rias jej spôsobil poškodenie očí). Všetky tieto zdravotné obmedzenia si na konto pripisuje ektodermálna dysplázia (Dysplasia ectodematica)[1]. Dysplázia[2] je abnormálny a potenciálne reverzibilný proces, pri ktorom dochádza k porušeniu rastu a dozrievania buniek, tkanív a orgánov. To znamená, že v dôsledku dysplázie sa v ľudskom organizme počet zdravých a vyvinutých buniek znižuje, kým počet nezrelých a nevyvinutých buniek stúpa. Keďže nezrelé bunky s porušeným rastom a neschopnosťou dozrieť sú nerovnomerne rozmiestnené, tak následkom toho prichádza k neusporiadanému rastu tkaniva. V prípade Melanie Gaydos to vidíme najvýraznejšie na jej tvári.

 


Zdroj: https://www.pinterest.com/pin/266486502926022750/                  
Zdroj: http://beyouspirit.com/get-motivated-stories-about-famous-ill-models/

S modelingom Melanie začala po absolvovaní série kastingov, ktorých zámerom bolo objaviť nových modelov a modelky s unikátnym vzhľadom. Aký je to ale unikátny vzhľad? Pod unikátnym vzhľadom si môžeme predstaviť takú telesnú dištinkciu, ktorá je vo výraznom rozpore zo všeobecne akceptovaným vzorom pre zdravú ľudskú telesnosť. Všeobecný vzor zdravej telesnosti môžeme pre lepšiu a jednoduchšiu predstavu vnímať ako syntézu zdravého a správne vyvinutého ľudského tela. Telo a orgány v ňom sa vyvíjajú prirodzene, a sú plne funkčné. Absentujú telesné defekty a iné dispozície, ktoré by takýto prirodzený zdravý stav narušovali. 

Požiadavkou módnych agentúr bolo nájsť práve také telesne unikátne typy ľudí ako je Melanie. Módny priemysel zjavne prestal preferovať zabehnuté módne vzory. Pozorujeme, že rozšírenie módneho portfólia novým smerom prinieslo svoje ovocie v podobe vysokej popularity modeliek s neštandardným vzhľadom ako Melanie. Rovnako rýchlo ako sféra modelingu siahli po unikátnej modelke s neštandardným vzhľadom aj umelecko-dizajnová scéna a hudobný priemysel[3].

Modeling sa stal pre Melanie formou umeleckého vyjadrenia sa prostredníctvom prezentácie seba samej, a to práve cez jej problematickú telesnosť. Z odstupu môžeme povedať, že Melanie Gaydos urobila zo svojho telesného handicapu výhodu. A zároveň marketingovú značku. A to je príbeh, ktorý je rovnako atraktívny ako šokujúci. A samozrejme podporuje rast značky. Pre módny priemysel je takýto príbeh samozrejme bonusom navyše. Ako veľmi žiadaná modelka robí módne kampane pre viaceré prestížne agentúry[4]. Módny priemysel ju hodnotí ako vychádzajúcu hviezdu modelingovej scény[5].
Nonkonformný výzor [6] Melanie Gaydos a jej etablovanie sa v módnom priemysle predznamenáva výraznú zmenu pohľadu na to, čo je móda, aká by mala byť a aké sú módne vzory a ideály. Prím približovania sa k telesnej dokonalosti, preferovanie telesnej symetrie a budovanie telesného ideálu sú v módnom priemysle v súčasnosti vystavené tlaku.  Zdá sa, že vyústením tohto tlaku môže byt otvorenie módneho priestoru pre ešte viac nových avantgardných a neštandardných modelov a modeliek s unikátnym vzhľadom.

 


Zdroj: https://gypsy.ninja/melanie-gaydos-genetic-disorder/         
Zdroj: https://junkhost.com/2017/06/meet-melanie-gaydos-28-year-old- model-with-a-rare-genetic-disorder-who-broke-all-fashion-stereotypes/


Melanie Gaydos spúšťa svojim modelingovým úspechom proces, v ktorom stráca negatívny náboj výrazná telesná odlišnosť. Odlišnosť a inakosť získava nový a žiadaný unikátny status. To znamená nielen zmenu úzusu v móde, ale zároveň je to posilnenie pozície umelcov ako Melanie Gaydos, pretože takúto telesnosť nie je možné napodobňovať alebo kopírovať. Je spôsobená genetickou poruchou nie umelou zmenou. Iste, pre korektnosť a úplnosť môžeme argumentovať tým, že súčasná plastická a estetická chirurgia umožňuje vykonávať rozsiahle zmeny na ľudskom tele požadovaným smerom. Dnes už skoro neexistuje taká časť na tele, ktorá by nemohla byť upravená pomocou estetickej a plastickej chirurgie. Pomerne bežné sú aj rôzne umelé implantáty (napríklad kovové rohy a rôzne typy predmetov vkladaných pod kožu aby bola požadovane tvarovaná, špicaté uši ako Elf, odobratie spodného páru rebier pre zúženie drieku a iné), ktoré majú výhradne estetickú funkciu. Nielen to, dokážeme aj spájať telo a technológie. Ako príklad si môžeme uviesť Neila Harbissona[7], ktorý má v tele čipy a na hlave anténu. Toto všetko však nedosahuje rozsah Melaninej genetickej poruchy. Paradoxne, plastická chirurgia by mohla pomôcť „opraviť“ telo Melanie Gaydos. Ona však možnosť rekonštrukčných zásahov plastickej chirurgie odmieta. 

Mať genetickú poruchu nezakladá dôvod byť diskriminovaný alebo vylúčený, a už vôbec neznamená absenciu estetickej hodnoty. Práve naopak. Etablovanie inakosti v móde začína byť samostatným a pomerne silným trendom. Mohli by sme teda povedať, že diktát módy pre telesnosť a jeho ideál prechádzajú revolučnými zmenami. Značný mediálny priestor v móde dostávajú v súčasnosti tí, ktorí by pred pár rokmi čelili tvrdej módnej ostrakizácii.

Melanie Gaydos môže byť vnímaná ako Prométeus a zároveň Ikarus módy. Prométeom pre svoj boj o presadenie sa a vytvorenia nového trendu v móde a Ikarovský moment je súčasne prítomný v neúprosnosti prichádzajúcich nových módnych trendov a zmien, ktoré ju môžu po nasýtení odsunúť do kategórie – už nezaujímavé. Nová módna vlna v budúcnosti môže opäť uprednostňovať niečo úplne iné a ešte oveľa bizarnejšie. 

Melanie Gaydos sa aj napriek tomu ako jedna z prvých stáva tou, ktorá pripomína nielen módnej komunite, čo znamená byť slobodným aj napriek predsudkom a moci dogmatických presvedčení o ľudskom telesnom ideále. Zároveň tým posúva hranice toho, kam je možné v móde kráčať. S rovnakou intenzitou nabúrava naše estetické vnímanie toho, čo sme doteraz považovali za krásne. 

Motiváciou príspevku bolo ukázať, kam sa v 21. storočí posúva ideál telesnosti a ako sú vzájomne determinované móda, estetika a telesnosť. Sekundárnym zámerom je priniesť zaujímavú tému a možnosť zamyslieť sa nad tým, čo pre nás znamená telesnosť a telesný ideál. 


Zdroje/Citácie:
 [1] Porov.: https://mediately.co/sk/icd/Q00-Q99/set/Q80-Q89/cls/Q82.4/ektodermalna-dysplazia-anhidroticka, https://en.oxforddictionaries.com/definition/dysplasia
 [2] Porov.: https://study.com/academy/lesson/what-is-dysplasia-definition-symptoms-treatment.html
 [3] Referencie: Eugenio Recuenco, for Rammstein music video "Mein Herz Brennt" 2012.,Augusto Giachino, for "The Third Sister" 2013., Kevin William Roach, for "Dead Fuck" and "The MIlk of Aku" 2013, 2014., Style Like U, for "What's Underneath" 2014., Amber Asaly, for Paper Magazine Sept 2015., Tim Walker, for Love Magazine 2016., Amber Asaly for Galore Magazine 2016., Client: Martin Bergstrom, for IKEA Sweden Sept 2016., Quarxx Arter, for "Un Ciel Blue Presque Parfait" 2016., Tim Walker, for iD Magazine Summer 2017. 
Zdroj: https://www.modelmayhem.com/melaniegaydos  
[4] Porov.: https://www.pinterest.co.uk/pin/491455378067955025/
[5]  Rozhovor s Melanie Gaydos » http://www.papermag.com/thats-not-who-i-am-model-melanie-gaydos-on-industry-objectification-an-1427643888.html
[6] Porov.: http://www.glamourmagazine.co.uk/article/model-melanie-gaydos
[7] Viac na: https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20170908/281947428004165

Autor: Mgr. Peter Takáč
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
FF, UCM v Trnave
kontakt: pete.takac@gmail.com

Výber odkazov k téme: Special Cause: Melanie Gaydos
https://www.instagram.com/melaniegaydos/?hl=sk
https://www.facebook.com/melanie.gaydos.model/
https://www.youtube.com/watch?v=DCSqEYtlh9g  
https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/melanie-gaydos-model-genetic-disorder-fashion-rules-ectodermal-dysplasia-a7776836.html
https://www.elitedaily.com/life/culture/melanie-gaydos-shes-breaking-barriers-fashion-industry/1997015
http://www.imdb.com/name/nm5319214/
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4602846/Model-Melanie-Gaydos-says-industry-didn-t-respect-her.html
https://www.maccosmetics.com/culture/my-beauty/melanie-gaydos
More images: http://shequotes.com/tag/melanie-gaydos/ 

Komentáre