The Cinema Cave

Srdečne všetkých pozývame na pravidelné stretnutia filmového klubu The Cinema Cave Katedry Filozofie a Aplikovanej Filozofie FF UCM v Trnave. Stretneme sa každý utorok (v prípade zvýšeného záujmu aj v stredu) o 18:00 v budove na Námestí J. Herdu v miestnosti HS.03.
Tento projekt vznikol na podporu rozvoja vzdelávania a šírenia kultúrnej osvety medzi študentmi. Zároveň má slúžiť na nadviazanie nových a udržiavanie kontaktov medzi študentmi našej univerzity.

Film sa vyberá pomocou ankety na blogu. Každý týždeň si môžete vyberať z dvoch filmov.
1. film sa vyberá pomocou dotazníka na stretnutí filmového klubu (teda pred alebo po premietaní).
2. film sa vyberá formou dotazníka na katedre, vyberajú zamestnanci a doktorandi katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM.
Dotazníky spracujeme a vyberieme dva filmy, ktoré majú najviac hlasov a spĺňajú kritéria filmového klubu (skrátene: filmy s myšlienkou, ktoré môžu vyvolať diskusiu).
Na blogu budú oba filmy vypísané formou ankety, v ktorej Vy volíte, ktorý z týchto dvoch uvedených filmov bude premietaný na stretnutí filmového klubu.

Prosíme vyberať filmy nepresahujúce 150 minút. V prípade výherných filmov, ktoré presahujú 150 minút sa bude premietať o desať minút skôr - čiže 17:50. Maximálna dĺžka je kvôli dochádzajúcim študentom a zamestnancom stanovená na 160 minút.

Pre zariadenia s menšími uhlopriečkami sa dá nájsť anketa v ľavom hornom rohu z hlavnej stránky (pod ikonou 3 horizontálnych čiar).


Tešíme sa na účasť a prajeme Vám príjemný filmový zážitok.

S pozdravom a prianím pekného dňa

Lukáš Siegel
Branislav Čáp

Komentáre