Voľby ako základ dobrej spoločnosti

Keď spomeniem slovo voľby pred mnohými známymi, automaticky si ich spoja s negatívnou skúsenosťou. Voľby však nemajú byť akousi formou nutného zla, ktoré funguje na princípe „ach jaj treba voliť, no čo už mi ostáva“ alebo formou rezignácie, kedy si mnohí povedia „veď aj tak nič nezmením, je jedno kto tam je...“. Voľby majú byť formou aktívnej participácie, ktorou máme riadiť spoločnosť, ktorej sme súčasťou. Máme tu vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s systémom, v ktorom žijeme a podporiť rozvoj demokratickej spoločnosti. Naša spoločnosť je postavená na dôležitosti volieb. Ak prídeme o možnosť rozhodovať a kontrolovať spoločnosť, môžeme sa vrátiť do čias tyranie a despotizmu. Myslím, že to nik nechce a každý je rád, že má slobodu a môže sa rozhodnúť ako chce žiť v spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Práve preto nesmieme zabúdať, že voľby reprezentujú dlhý zápas o slobodu v spoločnosti a možnosť rozhodovať o našom živote. Nemusíme sa spoliehať na rozhodnutie akéhosi „vyvoleného despotu“, ktorý bol dosadený „vyšším princípom“ a nemožno ho nijako odvolať z jeho vodcovskej funkcie. Možnosť voliť si treba vážiť, pretože v mnohých krajinách sveta sú voľby stále len vzdialeným snom. Ak si predstavíme Severnú Kóreu, ktorá má despotickú formu vlády, tak je jednoznačne vidieť akú veľkú úlohu zohráva možnosť zvoliť si vládcu.1 Pre takéto formy vlády, ktoré utláčajú vlastných obyvateľov je nutné participovať v našich vlastných voľbách a podporovať demokratický proces. Je to naša šanca ako vybudovať spoločnosť stability, bezpečnosti a slobody. Samozrejme, že tieto kategórie nie sú jedinou dôležitou charakteristikou demokratickej spoločnosti. Keď si dnes prestavíme koncept ľudských práv, tak mnohí autori hovoria, že práve ľudské práva sú úzko späté s osudom demokracie. Teda podporou demokracie rozširujeme a upevňujeme koncept ľudských práv. 

Demokracia má teda pre náš život nesmierny význam a preto je treba podporovať ju. Najlepšie tak, že budeme aktívnymi občanmi, ktorí si plnia svoje povinnosti a vyjadrujú súhlas alebo nesúhlas s dianím v spoločnosti. Dnes takéto správanie vidíme napríklad na Slovensku, kedy sa tisíce ľudí stretli na protestoch a bojujú pod heslom „za slušné Slovensko“2, práve takýto aktívny prístup je pre spoločnosť dôležitý a pre náš život v nej neoddeliteľný. Aby som však neutiekol od podstaty tohto článku, musím sa vrátiť k téme voľby. Neodpustím si však poznámku, že dúfam, že súčasná situácia protestov sa odrazí v budúcich voľbách a počet voličov sa rapídne zvýši. Malo by to veľký význam pre demokraciu na Slovensku, pretože by sa konečne ukázal nesúhlas občanov so súčasnou politickou situáciou. Čo sa pokúšam týmto všetkým povedať je to, že voľby sú veľmi dôležité pre našu spoločnosť a cestu, ktorou sa naša spoločnosť bude uberať. Pri voľbách ukazuje naše stanoviská ohľadom rôznych situácií, ktoré v spoločnosti treba riešiť. Vyjadrený súhlas (názor)väčšiny voličov ukazuje, aké preferencie má súčasná spoločnosť. Presne pre tieto dôvody si treba vážiť volebné právo a participovať na voľbách, či už pôjde o tie najbanálnejšie voľby, pretože každá funkcia má vplyv na náš život. 

Možno sa pýtate prečo som sa rozhodol písať takýto článok na blogu, kde primárne riešim sociálne témy. Rozhodol som sa tak preto, lebo budem kandidovať do Akademického Senátu FF UCM v Trnave. Niektorí si určite povedia, že za týmto príspevkom je možno sebeckosť alebo je tu cieľ profitovať za účelom zvíťaziť vo voľbách. Mne išlo skôr o akúsi povinnosť z mojej strany. Povinnosť ukázať, čo pre mňa znamenajú voľby a ukázať motiváciu, ktorá ma poháňa robiť niečo na našej univerzite, v ktorej vidím veľký potenciál. Samozrejme je tu aj niekoľko nedostatkov a problémov, niektoré náročnejšie na riešenie, iné menej, no myslím si, že sa dajú vyriešiť, a tým zlepšiť súčasnú situáciu. Na niektoré základné projekty stačí nadšenie a dostatok kreativity. Napríklad tento rok som s kolegom Bc. Branislavom Čápom založil doktorandský blog a filmový klub. Nebolo to jednoduché, ale s dobrým tímom sa dá dosiahnuť aj z mála veľa. Dúfam, že prečítanie tohto príspevku vám pomôže uvedomiť si dôležitosť volieb na našej univerzite, a dúfam, že primárne budete voliť podľa svojho svedomia a vedomia.

Zdroj: https://pixabay.com/sk/v%C3%BDber-vyberte-rozhodn%C3%BA%C5%A5-rozhodnutie-2692575/

Ak si chcete prečítať nejaké základné informácie k voľbám a ich podstate alebo význame pre demokraciu odporúčam pozrieť túto stránku, ktorá poskytuje zaujímavé zhrnutie niektorých základných téz: https://plato.stanford.edu/entries/voting/; https://plato.stanford.edu/entries/democracy/.
Zdroje:
  1. Odporúčam pozrieť: http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15256929; http://www.bbc.com/news/av/world-asia-41655015/what-s-it-like-to-live-in-north-korea; http://www.bbc.com/news/world-asia-40871848
  2. Odporúčam pozrieť: https://www.tyzden.sk/spolocnost/47232/iniciativa-za-slusne-slovensko-opat-zvolava-do-ulic/; 

Autor: Mgr. Lukáš Siegel
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave


Komentáre