Estetické telesné deformácie: Ako móda dokázala ohýbať nielen kosti

      Kosti ovplyvňujú módu a móda ovplyvňuje kosti. Kosti zároveň určujú limity ľudskej telesnosti. Móda ovplyvnila  kosti tým, že sa ich pokúšala  ohýbať a dokonca ich lámať za jediným účelom – unikátnych estetických úprav. Tieto umelé estetické deformácie boli často práve výrazom spoločenského postavenia. Nižšie sa pozrieme na jeden konkrétny spôsob, ako sa móda snažila meniť kosti v minulosti, a s akými vylepšeniami pretrvala táto ambícia v súčasnosti.
      
      V klietke.
      
       Korzety sa stali módnou záležitosťou v neskorej časti sedemnásteho storočia a boli základnou súčasťou ženskej šatne. Kovové korzety sa dostali do módy až na konci 18. storočia. Prehnane úzky pás sa stal elegantným až v 19. storočí. Ženy viktoriánskej doby tak museli vydržať extrémne nepohodlie (ktoré zároveň hraničilo s ťažkou ujmou na zdraví), aby splnili tento ideál. Na lepšiu ilustráciu, ako sa tento módny trend javil, môžeme použiť metaforu osieho drieku. 

Zdroj: victorian-era.org

      V roku 1980 lekár L. O´Followell publikoval článok s názvom Le Corset, v ktorom ako prvý zdokumentoval pomocou röntgenových lúčov ohnuté rebrá a zmeny polohy  vnútorných orgánov spôsobených pásovými korzetmi. Röntgen odhaľuje[1], že v snahe dosiahnuť pomocou pravidelného nosenia korzetu siluetu osieho drieku má za negatívny zdravotný následok to, že majú ženy ťažko zdeformované a ohnuté rebrá, orgány stlačené ku chrbtici a do dolnej časti brucha. Dopad takéhoto druhu „módy“ na zdravie bol zdrvujúci. Prirodzene tak vyvstáva rada otázok spojených s reprodukčnou schopnosťou ženy, nakoľko takéto deformácie kostí a vnútorných orgánov ohrozujú možnosť úspešného a zdravého vývinu plodu v tehotenstve.
 Zdroj:http://www.nydailynews.com/life-style/fashion/x-rays-reveal-corsets-put-squeeze-victorian-women-article-1.1353935


      Všeobecným cieľom na udržanie zdravia bolo, ak nie úplne odstrániť zdravie ohrozujúce korzety, tak aspoň podporiť menej zdravotne náročný dizajn. Do istej miery sa to podarilo, pretože sami výrobcovia kovových korzetov začali pod vplyvom prichádzajúcej vojny experimentovať s inými materiálmi. Zmena materiálu bola čisto pragmatická, a to preto, pretože po kovoch bol pre vojnový konflikt neúmerný dopyt.
      Prínos estetiky k technológiám zvyšuje ich príťažlivosť pre spotrebiteľov. Móda a estetický dizajn robia technológiu doslova nositeľnou. Móda reaguje na vývoj technológií, technologický priemysel súbežne využíva módu na to, aby svoje výrobky priblížil spotrebiteľom.
      Isteže, v súčasnosti móda rovnako využíva korzety, ale už nie na úkor trvalého poškodenia zdravia, ale ako módny estetický doplnok. Zdravotné korzety do takéhoto súboru nepatria, nakoľko majú výhradne zdravotný (fixačný) účel, nie estetický.
      Diskutabilným sa na tomto pozadí stáva fakt, že v 21. storočí riešenie osieho drieku ponúka plastická chirurgia odobratím spodného radu rebier. Sú známe typy modeliek, ktoré túto procedúru „skrášľovania“ absolvovali. Mieru zdravotného rizika pred, cez a po chirurgickom zákroku a etickú kontroverznosť takéhoto typu „vylepšenia“ nechávam na posúdenie čitateľom.

________________________________________________________________________
1.   http://www.nydailynews.com/life-style/fashion/x-rays-reveal-corsets-put-squeeze-victorian-women-article-1.1353935

Autor: Mgr. Peter Takáč
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
FF, UCM v Trnave
Kontakt: pete.takac@gmail.com
 

Komentáre

  1. https://www.facebook.com/culturacolectivaplus/videos/2226666657350785/UzpfSTEwNzEyNDY0MzM4NjoxMDE1NjAyNzg4OTAzMzM4Nw/

    OdpovedaťOdstrániť

Zverejnenie komentára